Bell Schedules » Finals (Block Schedule)

Finals (Block Schedule)

Finals (Block Schedule) 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
December 12th & June 12th (Period 1 & 2)
December 13th & June 13th (Period 3 & 4)
December 14th & June 14th (Period 5 & 6)
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:00 AM 10:10 AM 130 min
Break 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Block 2 10:20 AM 12:30 PM 130 min