Bell Schedules

Regular Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:57 AM 57 min
Passing Period 8:57 AM 9:03 AM 6 min
Period 2 9:03 AM 10:00 AM 57 min
Passing Period 10:00 AM 10:06 AM 6 min
Period 3 10:06 AM 11:03 AM 57 min
Passing Period 11:03 AM 11:09 AM 6 min
Period 4 11:09 AM 12:10 PM 61 min
Lunch 12:10 PM 12:54 PM 44 min
Passing Period 12:54 PM 1:00 PM 6 min
Period 5 1:00 PM 1:57 PM 57 min
Passing Period 1:57 PM 2:03 PM 6 min
Period 6 2:03 PM 3:00 PM 57 min
Minimum Day Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:40 AM 40 min
Passing Period 8:40 AM 8:45 AM 5 min
Period 2 8:45 AM 9:25 AM 40 min
Passing Period 9:25 AM 9:30 AM 5 min
Period 3 9:30 AM 10:10 AM 40 min
Passing Period 10:10 AM 10:15 AM 5 min
Period 4 10:15 AM 11:00 AM 45 min
Passing Period 11:00 AM 11:05 AM 5 min
Period 5 11:05 AM 11:45 AM 40 min
Passing Period 11:45 AM 11:50 AM 5 min
Period 6 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Shortened Day Schedule Shortened Day Wednesdays will begin on September 12, 2018 - April 17, 2019 (Regular schedule resumes on May 1st)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:48 AM 48 min
Passing Period 8:48 AM 8:54 AM 6 min
Period 2 8:54 AM 9:42 AM 48 min
Passing Period 9:42 AM 9:48 AM 6 min
Period 3 9:48 AM 10:36 AM 48 min
Passing Period 10:36 AM 10:42 AM 6 min
Period 4 10:42 AM 11:33 AM 51 min
Lunch 11:33 AM 12:13 PM 40 min
Passing Period 12:13 PM 12:18 PM 5 min
Period 5 12:18 PM 1:06 PM 48 min
Passing Period 1:06 PM 1:12 PM 6 min
Period 6 1:12 PM 2:00 PM 48 min
Finals (Block Schedule) 8:00 a.m. - 12:30 p.m.
December 12th & June 12th (Period 1 & 2)
December 13th & June 13th (Period 3 & 4)
December 14th & June 14th (Period 5 & 6)
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:00 AM 10:10 AM 130 min
Break 10:10 AM 10:20 AM 10 min
Block 2 10:20 AM 12:30 PM 130 min
SBAC Testing (Block Schedule) 8:00 a.m - 3:00 p.m.
(Dates TBA)
Description / Period Start Time End Time Length
Block 1 8:00 AM 10:00 AM 120 min
Block 2 10:05 AM 12:05 PM 120 min
LUNCH 12:10 PM 12:54 PM 44 min
Block 3 12:59 PM 3:00 PM 121 min
IB/AP Exam Schedule April 30, 2019 - May 23, 2019
Description / Period Start Time End Time Length
1st 10:30 AM 11:10 AM 40 min
2nd 11:15 AM 11:55 AM 40 min
3rd 12:00 PM 12:45 PM 45 min
4th 12:50 PM 1:30 PM 40 min
5th 1:35 PM 2:15 PM 40 min
6th 2:20 PM 3:00 PM 40 min